Thông tin chi tiết
Nguyễn Văn Triển
  • Chức vụ: Giảng viên
  • Học vị: ThS
  • Điện thoại: 0984167657
  • E-mail: nvtrien@dthu.edu.vn

Phân công nhiêm vụ
  1. Phụ trách công tác văn thư của Phòng Đào tạo Sau đại học.
  2. Phối hợp thực hiện công tác ISO, công tác thi tuyển sinh, công tác tổ chức thi kết thúc học phần; chuẩn đầu ra Tiếng Anh của các lớp đào tạo trình độ sau đại học tại Trường Đại học Đồng Tháp.
.

Nghiên cứu Khoa học
Xem Lý lịch khoa học.

Danh sách Nhân sự

Hồ Sỹ Thắng

Trưởng phòng

Đỗ Thị Hồng Hạnh

Phó Trưởng phòng

Nguyễn Văn Triển

Giảng viên

Nguyễn Thanh Hà

Giảng viên

Nguyễn Hữu Gọn

Giảng viên

Lý Huy Hoàng

Giảng viên

Hoàng Thị Việt Hà

Giảng viên

Hình ảnh hoạt động