Thông tin chi tiết
Nguyễn Thanh Hà
  • Chức vụ: Giảng viên
  • Học vị: ThS
  • Điện thoại: 0918717153
  • E-mail: ntha@dthu.edu.vn

Phân công nhiêm vụ
  1. Thực hiện công tác đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường Đại học Đồng Tháp với 06 chuyên ngành: Quản lý Giáo dục, Giáo dục Tiểu học, Lý luận và PPDH Bộ môn Toán, Ngôn ngữ Việt Nam, Lịch sử Việt Nam, Hoá Lí thuyết và Hoá lí.
  2. Quản lý các hồ sơ tuyển sinh, cơ sở dữ liệu của giảng viên, học viên; các văn bản liên quan đến quá trình thực hiện và bảo vệ luận văn của học viên các lớp đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường Đại học Đồng Tháp với 06 chuyên ngành đã nêu trên.
  3. Phối hợp thực hiện công tác thi tuyển sinh, công tác tổ chức thi kết thúc học phần; hội đồng tư vấn, đánh giá; chuẩn đầu ra Tiếng Anh của các lớp đào tạo trình độ thạc sĩ tại Trường Đại học Đồng Tháp.
.

Nghiên cứu Khoa học
Xem Lý lịch khoa học.

Danh sách Nhân sự

Hồ Sỹ Thắng

Trưởng phòng

Đỗ Thị Hồng Hạnh

Phó Trưởng phòng

Nguyễn Văn Triển

Giảng viên

Nguyễn Thanh Hà

Giảng viên

Nguyễn Hữu Gọn

Giảng viên

Lý Huy Hoàng

Giảng viên

Hoàng Thị Việt Hà

Giảng viên

Hình ảnh hoạt động