Thông tin chi tiết
Lý Huy Hoàng
 • Chức vụ: Giảng viên
 • Học vị: TS
 • Điện thoại: 0947466633
 • E-mail: lhhoang@dthu.edu

Phân công nhiêm vụ
 1. Thực hiện công tác đào tạo trình độ tiến sĩ của Trường Đại học Đồng Tháp.
 2. Quản lý các hồ sơ tuyển sinh, cơ sở dữ liệu của giảng viên, nghiên cứu sinh; các văn bản liên quan đến quá trình thực hiện và bảo vệ luận án tiến sĩ của các nghiên cứu sinh.
 3. Phụ trách soạn thảo các văn bản, quy định, quy trình, biểu mẫu liên quan đến đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ.
 4. Phụ trách công tác giáo trình, bài giảng, tài liệu dạy học các lớp đào tạo trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ của Trường Đại học Đồng Tháp.
 5. Phụ trách việc cập nhật đội ngũ giảng viên có học hàm, học vị theo khối ngành đào tạo để phục vụ cho công tác đào tạo sau đại học.
 6. Phối hợp thực hiện công tác thi tuyển sinh, công tác tổ chức thi kết thúc chuyên đề; hội đồng tư vấn, đánh giá; chuẩn đầu ra Tiếng Anh của các lớp đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ tại Trường Đại học Đồng Tháp.
 7. Phối hợp với các cá nhân, đơn vị trong trường quản lý hoạt động dạy học theo hình thức kết hợp.
.

Nghiên cứu Khoa học
Xem Lý lịch khoa học.

Danh sách Nhân sự

Hồ Sỹ Thắng

Trưởng phòng

Đỗ Thị Hồng Hạnh

Phó Trưởng phòng

Nguyễn Văn Triển

Giảng viên

Nguyễn Thanh Hà

Giảng viên

Nguyễn Hữu Gọn

Giảng viên

Lý Huy Hoàng

Giảng viên

Hoàng Thị Việt Hà

Giảng viên

Hình ảnh hoạt động