Thông tin chi tiết
Nguyễn Hữu Gọn
 • Chức vụ: Giảng viên
 • Học vị: ThS
 • Điện thoại: 0913975768
 • E-mail: nhgon@dthu.edu.vn

Phân công nhiêm vụ
 1. Thực hiện công tác đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường Đại học Đồng Tháp hợp tác với các cơ sở giáo dục đào tạo trong nước.
 2. Quản lý các hồ sơ tuyển sinh, cơ sở dữ liệu của giảng viên, học viên; các văn bản liên quan đến quá trình thực hiện và bảo vệ luận văn của học viên các lớp đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường Đại học Đồng Tháp hợp tác với các cơ sở giáo dục đào tạo trong nước.
 3. Phụ trách trang website của Phòng Đào tạo Sau đại học.
 4. Phụ trách công tác đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ theo hình thức trực tuyến và vận hành hệ thống phần mềm quản lý đào tạo sau đại học.
 5. Phối hợp thực hiện công tác in văn bằng thạc sĩ, tiến sĩ, chứng chỉ.
 6. Phối hợp xây dựng và thực hiện các văn bản ghi nhớ trong hợp tác đào tạo với các cơ sở giáo dục đào tạo trong nước.
 7. Phụ trách công tác chuyển đổi, bổ sung kiến thức đối với học viên có ngành đào tạo chưa phù hợp.
.

Nghiên cứu Khoa học
Xem Lý lịch khoa học.

Danh sách Nhân sự

Hồ Sỹ Thắng

Trưởng phòng

Đỗ Thị Hồng Hạnh

Phó Trưởng phòng

Nguyễn Văn Triển

Giảng viên

Nguyễn Thanh Hà

Giảng viên

Nguyễn Hữu Gọn

Giảng viên

Lý Huy Hoàng

Giảng viên

Hoàng Thị Việt Hà

Giảng viên

Hình ảnh hoạt động